Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 18 april 2023

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 3060 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 157 kB)

PM (pdf-fil, 133 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Protokollet justeras digitalt och tillkännages på Region Jönköpings läns anslagstavla senast 14 dager efter sammanträdets

 Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 45592 kB)