Politik, möten och handlingar

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

byggjobbare på Spira
Foto: Johan W Avby

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 

Politisk organisation

Ledamöter i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (Extern länk)

Politisk organisation