Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Kallelse publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras i samband med justering.