Delaktighet och inflytande

Nationella minoriteter

De olika nationella minoriteternas flaggor i ett collage
De olika nationella minoriteternas flaggor i ett collage. Foto: minoritet.se/SO-rummet

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter: samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Det finns också fem nationella minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. De nationella minoriteterna har utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Kommuner och regioner ska också ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Lär dig mer om de nationella minoriteterna

Den 4 juni 2021 höll Lennart Rohdin en digital föreläsning om arbetet med nationella minoriteter. Du kan ta del av föreläsningen genom att klicka på länken: livesänding via Vimeo (Extern länk)

Lennart Rohdin ledde arbetet med att ta fram lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Han var också regeringens särskilda utredare av en stärkt minoritetspolitik, vilket ledde till att minoritetslagen skärptes från 2019.

I sin föreläsning förklarar Lennart Rohdin vad nationell minoritetspolitik är, varför Sverige har en minoritetspolitik och vad det innebär för regioner och kommuner i Sverige.

Ta del av presentationen från föreläsningen om arbetet med nationella minoriteter. (pdf-fil, 2787 kB)

Finskt förvaltningsområde

Region Jönköpings län är sedan 2018 finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att personer som tillhör den sverigefinska minoriteten ska kunna använda sitt språk i kontakter med oss och andra myndigheter. Den region som omfattar en kommun som ingår i förvaltningsområde blir automatiskt en del av förvaltningsområdet. Att Region Jönköpings län är finskt förvaltningsområde beror framför allt på att Gislaveds kommun också är det.

Att utveckla arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter är en prioriterad åtgärd i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. I Region Jönköpings län finns en särskild arbetsgrupp för frågor som rör nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. Välkommen att höra av dig till arbetsgruppen med frågor och idéer. 

Mer information

Mer information om de nationella minoriteterna och förvaltningsområden finns på webbplatsen minoritet.se (Extern länk)