2020

Handlingar och protokoll för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020

Nämnd TIM 8 december

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd TIM 17 november

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd TIM 13 oktober

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd TIM 15 september

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd TIM 16 juni

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 19 maj

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 21 april

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

Protokoll omedelbar justering(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 17 mars

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 20 februari

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 21 januari

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)