2021

Handlingar och protokoll för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021

Nämnd ANA 15 december

 

 

Nämnd ANA 17 november 

 

 

Nämnd ANA 13 oktober 

 

 

Nämnd ANA 8 september 

 

 

Nämnd ANA 24 juni 

 

 

Nämnd ANA 2 juni

 

 

Nämnd ANA 5 maj

 Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

 Protokoll(pdf-dokument)

Nämnd ANA 31 mars 

 Kallelse och handlingar(pdf-dokument) 

 Protokoll(pdf-dokument)

Nämnd ANA 24 februari 

 Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

 Protokoll(pdf-dokument)

Nämnd ANA 27 januari 

 Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

 Protokoll(pdf-dokument)

Kulturutskott

 

 Protokoll 2021-01-29(pdf-dokument)

Protokoll 2021-02-03(pdf-dokument)

Protokoll 2021-03-04(pdf-dokument)