Miljö som arbetsplats

Gruppbild med medarbetare från område miljö. I bilden är texten "Största möjliga nyttan för miljön!" inlagd.
Vi jobbar målmedvetet för att medarbetarna i Region Jönköpings län ska veta mer om hållbarhet, känna sig berörda och göra kloka hållbarhetsval. Om alla 11 000 medarbetare gör ett klokt hållbarhetsval om dagen blir det en stor och viktig insats för miljön! Foto: Ulf Lindberg

Vi brinner för att skapa kunskap och engagemang kring miljö- och klimatfrågan. En fråga som berör alla – lokalt som regionalt, nationellt som globalt.

Vårt uppdrag

Vi ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling genom att stödja verksamheter och medarbetare till att göra kloka hållbarhetsval.

Medarbetare och organisation

 • Område miljö, som leds av Region Jönköpings läns miljöchef, är ett område inom Verksamhetsstöd och service.  
 • Vi är 9 medarbetare.
 • Vi är miljösamordnare, miljökemister, miljöcontroller och miljöchef.

Kompetens vi söker

Vi behöver främst rekrytera personer med kompetens inom miljöområdet. Vi är även intresserade av att ta in examensarbetare och praktikanter som till exempel har en pågående högskoleutbildning med miljöinriktning.

Därför ska du jobba hos oss

Inom område miljö arbetar vi aktivt och framgångsrikt för att stödja Region Jönköpings län verksamheter så att miljö och hållbarhet blir naturligt integrerade i deras processer. Aktuella områden är bland annat arbetspendling och tjänsteresor, kloka materialval och hållbara upphandlingar.

Det är också från oss som arbetet har drivits för att för få Region Jönköpings län certifierad i sin helhet enligt ledningssystemet ISO 14001. 

Ledningssystemet ger trygghet och tyngd i vårt fortsatta arbete.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi arbetar tillsammans för en hållbar utveckling i länet som bidrar till ett bra liv i en attraktiv region.
 • Genom våra olika kompetenser och erfarenheter bidrar vi till verksamhetens utveckling.
 • Vi motiveras av att skapa engagemang både i och utanför organisationen.
 • Vi uppskattar varandra och har roligt på jobbet.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vi är en stödfunktion med expertkompetens.
 • Vi gör utbildningsinsatser.
 • Vi har dialog med alla verksamheter kring miljöfrågor.
 • Vi erbjuder olika verktyg för att hjälpa verksamheter att nå sina mål.

Det här är vi stolta över

 • Vår samlade kompetens.
 • Vi ger stöd i att utveckla miljömässigt hållbara och framgångsrika verksamheter.
 • Vi toppar nationella jämförelser av miljöarbete.
 • Hela Region Jönköpings län har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Det här gör vi under ett år

 • Vi håller miljödialoger med alla verksamheter.
 • Vi introducerar alla nya chefer och miljöombud i miljöfrågor.
 • Vi genomför och ger stöd i miljörevisioner.
 • Vi stöttar i miljöfrågor.
 • Vi ställer hållbarhetskrav i upphandling.

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats