Bidrag till organisationer inom folkhälsa

Tre personer i rullstol som spelar basket i en idrottshall

Organisationer som inom sin ordinarie verksamhet arbetar med delaktighet samt hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra invånarens hälsa har möjlighet att söka stöd. Region Jönköpings län förmedlar årligen medel till länsövergripande organisationer i civilsamhället. Tre olika typer av stöd fördelas, och sista ansökningsdag är den 1 oktober varje år.

1. Stöd till föreningar inom folkhälsoområdet

Syftet med detta stöd är att stimulera organisationer att arbeta för en jämlik hälsa.

Organisationer som kan söka stöd är de som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra invånarens hälsa. Stödet kan även sökas av organisationer vars verksamhet bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation kan förbättra sina levnadsvillkor kan söka detta stöd.

Bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) (Extern länk)

2. Stöd till föreningar inom funktionsrättsområdet

Syftet med detta stöd är att stimulera organisationer att arbeta med full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

Organisationer som kan söka stöd är de, vars medlemmar har egen erfarenhet av funktionsnedsättning eller av att företräda personer med funktionsnedsättningar.

Bidrag till organisationer inom funktionsrättsområdet-Utveckling i Jönköpingslän (rjl.se) (Extern länk)

3. Stöd till projekt inom folkhälsoområdet

Projektstöd kan ges till organisationer som vill prova nya idéer utanför den ordinarie verksamheten under en bestämd tidsperiod. Utgångspunkten ska vara att förbättra invånarens hälsa med fokus på en eller flera av de fyra hälsodimensionerna: fysisk-, psykisk-, social- och/eller existentiell hälsa.

Organisationer som kan söka är de som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra invånarens hälsa.

Bidrag till projekt inom folkhälsoområdet-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) (Extern länk)