Nära dig - för ett bra liv i en attraktiv region

Tidningen "Nära dig - för ett bra liv i en attraktiv region" innehåller reportage och information främst inom områdena folkhälsa, förebyggande vård, egenvård. Tidningen tar också upp aktuella behandlingsmetoder av de stora folksjukdomarna samt dina rättigheter och skyldigheter som patient.