Vårt uppdrag för god hälsa och sjukvård

Patient tränar arm efter gipsning
Tillsammans är ett nyckelord när vi utvecklar länets hälso- och sjukvård. Vårdcentraler, kliniker, sjukhus – alla är vi med för att få fram snabbare och effektivare samarbeten som utgår från våra invånares olika behov. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård de behöver. Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och tillgänglig, och vi som jobbar här ska ge ett gott bemötande och rätt insats utifrån var och ens behov.

Vårt mål är hälsa och vård på lika villkor för alla invånare i Jönköpings län.

Tillsammans är ett nyckelord när vi utvecklar länets hälso- och sjukvård. Det handlar om att alla vi tillsammans – vårdcentraler, kliniker och sjukhus, samarbetar för att utveckla snabbare och effektivare insatser som utgår från våra invånares olika behov.

Vårdcentralerna är basen för all hälso- och sjukvård. De samordnar vården av de som är mest sjuka, och de följer upp och ger stöd till de som har kroniska sjukdomar.

Vi vill ge våra invånare de bästa möjligheterna till att själva kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa. Därför satsar vårdcentralerna på fler förebyggande och hälsofrämjande åtgärder i samarbete med specialiserade kliniker på sjukhusen och kommunernas nära omsorg och service.