Revisionsberättelser

Revisionsberättelser och bedömning av måluppfyllelse

2023

Revisionsberättelse 2023 (pdf-fil, 11257 kB)

Revisionsberättelse 2023 bilagor: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 380 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 6351 kB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil, 23513 kB)

2022

Revisionsberättelse 2022  (pdf-fil, 122 kB)

Revisionsberättelse 2022 bilagor: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningprojekt (pdf-fil, 380 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 2154 kB)

2021

Revisionsberättelse 2021 (pdf-fil, 198 kB)

Revisionsberättelse 2021 bilagor: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 328 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 2420 kB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil, 8353 kB) 

2020

Revisionsberättelse 2020 (pdf-fil, 198 kB)

Revisionsberättelse 2020 bilagor: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 332 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 2908 kB)

Revisionsberättleser för bolag och stiftelser  (pdf-fil, 3600 kB)

2019

Revisionsberättelse 2019 (pdf-fil, 375 kB)

Revisionsberättelse 2019 bilagor: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 375 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 1932 kB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser  (pdf-fil, 7517 kB)

2018

Revisionsberättelse 2018 (pdf-fil, 126 kB)

Revisionsberättelse 2018 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 338 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 2090 kB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil, 14128 kB)

2017

Revisionsberättelse 2017 (pdf-fil, 119 kB)

Revisionsberättelse 2017 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 343 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 2042 kB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil, 5096 kB)

2016

Revisionsberättelse 2016 (pdf-fil, 119 kB)

Revisionsberättelse 2016 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 267 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 1422 kB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil, 10980 kB)

2015

Revisionsberättelse 2015 (pdf-fil, 127 kB)

Revisionsberättelse 2015 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 296 kB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil, 1267 kB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil, 2995 kB)

2014

Revisionsberättelse 2014 (pdf-fil, 128 kB)

Revisionsberättelse 2014 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 396 kB)

Bolag (pdf-fil, 1385 kB)

Stiftelser (pdf-fil, 1427 kB)

2013

Revisionsberättelse 2013 (pdf-fil, 119 kB)

Revisionsberättelse 2013 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 283 kB)

Bolag (pdf-fil, 3498 kB)

Stiftelser (pdf-fil, 444 kB)

2012

Revisionsberättelse 2012 (pdf-fil, 965 kB)

Revisionsberättelse 2012 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 131 kB)

Bolag (pdf-fil, 3735 kB)

Stiftelser (pdf-fil, 431 kB)

2011

Revisionsberättelse 2011 (pdf-fil, 117 kB)

Revisionsberättelse 2011 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 209 kB)

Bolag (pdf-fil, 4929 kB)

Stiftelser (pdf-fil, 432 kB)

Yttrande om tillämpning av insynslagen (pdf-fil, 524 kB)

2010

Revisionsberättelse 2010 (pdf-fil, 59 kB)

Revisionsberättelse 2010 bilagor:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil, 105 kB)