Närservice som arbetsplats

Glada medarbetare, en man och en kvinna, kommer gående i korridor. I bilden är texten "Vi är proffs på service!" inlagd.
Vi inom närservice är proffs på att städa på ett sätt som bidrar till både säkerhet och trivsel för patienter, besökare och medarbetare. Men vi har också mycket annat på vår repertoar. Till exempel vaktmästeri, tryckeri och kopiering. Foto: Johan W Avby

Vi vill vara det självklara valet, för vården och övriga verksamheter inom Region Jönköpings län, när man tänker service. Vi är en viktig del i kedjan för säker vård. Utöver daglig städning och vaktmästeri, utför vi många olika vårdnära servicetjänster (VNS) – ett uppskattat arbetssätt både för oss och våra kunder.

Vårt uppdrag

Utifrån sjukvårdens speciella krav tillgodoser vi Region Jönköpings läns behov och önskemål av olika tjänster inom service som ska bedrivas kostnadseffektivt, med rätt kompetens, rätt kvalitetsnivå och ekonomi i balans.

Att rengöra och bädda patientsängar, transportera patienter inom sjukhusen, beställa och packa upp textilier och förråd, måltidshantering i avdelningskök och slutstädning vid patienters hemgång är delar av VNS. Vi ansvarar också för Region Jönköpings läns bårhus vid våra tre sjukhus.

Medarbetare och organisation

 • Närservice är ett område inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är runt 450 medarbetare.
 • Vi är medarbetare inom städ, VNS, vaktmästeri, bårhus och tryckeri. Hos oss arbetar också servicekonsulenter, administrativ samordnare och chefer.
 • Vi servar verksamheter inom hela Region Jönköpings län och utgår från Höglandssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus.

Kompetens vi söker

Vi behöver främst rekrytera servicepersonal. Varje sommar rekryterar vi dessutom många sommarjobbare.  

Därför ska du jobba hos oss

Vi som arbetar med service i vårdmiljö har en viktig och betydelsefull roll – det inser allt fler.

Ditt kunnande och dina erfarenheter kan bli värdefulla tillskott för att stärka bilden av serviceyrket som en viktig del av god och säker vård. 

Du får vara med om att bidra till framtidens sjukvård där kompetent servicepersonal utför den vårdnära servicen och tid frigörs för vårdpersonal att ägna sig åt vård.

Arbetet är varierande och socialt med många kund- och patientkontakter.

Vi arbetar huvudsakligen i team där vi samarbetar och stöttar varandra för att kunna ge bästa möjliga service till kunderna.

Verksamheten sker mestadels på dagtid, men vi har bemanning större delen av dygnet under hela året.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi har handledare för nya medarbetare.
 • Vi har språkundervisning för utrikesfödda medarbetare.
 • Vi tar tillvara på våra medarbetares förbättringsförslag.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Genom dialog och nära samarbete med våra kunder utvecklar och tillgodoser vi kundens behov.
 • Vi har bemanning större delar av dygnet, året runt.

Det här är vi stolta över

 • Vi har certifierad och rätt utbildad servicepersonal.
 • Höglandssjukhuset har bland de lägsta kostnaderna när det gäller patienttransporter och kostnad per städad kvadratmeter i jämförelse med övriga regioner i landet.
 • Vi har lägst kostnad per patienttransport inom sjukhuset jämfört med övriga regioner (Höglandssjukhuset).
 • Vi ligger i topp bland Sveriges regioner gällande godkända kvalitetskontroller och har hög kundnöjdhet.
 • Vi har språkutbildning på arbetstid i samarbete med folkhögskolor i länet.
 • Vi har infört vårdnära service på våra tre sjukhus.
 • Vi har en ny automatiserad sängtvätt på Höglandssjukhuset – en av få i Sverige.
 • Vi har infört ett digitalt bårhusprogram för hantering av avlidna.

Det här gör vi under ett år

 • Vi städar cirka ca 400 000 m².
 • Vi tar hand om cirka 2 400 ton avfall på våra tre sjukhus.
 • Vi hanterar cirka 2 000 000 kuvert.
 • Under 2023 tog vi hand om 2 978 avlidna på våra bårhus (Ryhov, Värnamo, Eksjö och Nässjö).

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats