2020

Handlingar och protokoll för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020

Nämnd ANA 9 december

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd ANA 18 november 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd ANA 14 oktober 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd ANA 16 september 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 17 juni 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 27 maj

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll (pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 22 april

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll (pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 18 mars 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 26 februari 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 22 januari 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Kulturutskott

Protokoll 2020-01-29(pdf-dokument)