2020

Handlingar och protokoll för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020

Nämnd ANA 9 december

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd ANA 18 november 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd ANA 14 oktober 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd ANA 16 september 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd ANA 17 juni 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 27 maj

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll (pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 22 april

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll (pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 18 mars 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 26 februari 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd ANA 22 januari 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Kulturutskott

Protokoll 2020-01-29(pdf-dokument)