Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2019

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby