Arbetsordning och reglementen för politiska organ

Arbetsordning för regionfullmäktige (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-dokument)

Arbetsordning för styrelse nämnder utskott beredningar och delegationer (fastställt av rergionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-dokument)

Reglementen

Reglemente för regionstyrelsen (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-dokument)

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott RSAU (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-dokument)

Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-dokument)

Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-dokument)

Reglemente för nämnd för folkhälsa och sjukvård (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-dokument)

Reglemente för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-dokument)

Reglemente - Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet.pdf(pdf-dokument)

Reglemente för nämnd för trafik infrastruktur och miljö (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-dokument)

Reglemente för patientnämnd (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-dokument)

Reglemente för parlamentarisk nämnd (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-dokument)

Reglemente för revisorerna 2019-2022 (fastställt regionfullmäktige 2018-12-04)(pdf-dokument)

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära händelser inkl reglemente krisledningsnämnd(pdf-dokument)

Reglemente för Länspensionärsrådet 2019-2020.pdf(pdf-dokument)

Reglemente för Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-2020.pdf(pdf-dokument)

Arbetsordning Kommunalt forum (fastställt av regionstyrelsen 2018)(pdf-dokument)

Delegationsordning

Delegationsordning för regionstyrelsen(pdf-dokument)

Delegationsordning för nämnd för folkhälsa och sjukvård(pdf-dokument)

Delegationsordning för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet(pdf-dokument)

Delegationsordning för nämnd för trafik infrastruktur och miljö(pdf-dokument)

Delegationsordning för patientnämnd(pdf-dokument)

Delegationsordning för parlamentarisk nämnd(pdf-dokument)

Regiondirektörens vidaredelegering från styrelsen och nämnder(pdf-dokument) Gäller fr o m 2020-10-26

Bilaga till regiondirektörens vidaredelegering från styrelse och nämnder(pdf-dokument)