Arbetsordning och reglementen för politiska organ

Arbetsordning för regionfullmäktige (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 294 KB)

Arbetsordning för styrelse nämnder utskott beredningar och delegationer (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 248 KB)

Reglementen

Reglemente för regionstyrelsen (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 244 KB)

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott RSAU (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 121 KB)

Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 120 KB)

Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 120 KB)

Reglemente för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 171 KB)

Reglemente för nämnd för folkhälsa och sjukvård (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 176 KB)

Reglemente för nämnd för trafik infrastruktur och miljö (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 170 KB)

Reglemente för parlamentarisk nämnd (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 141 KB)

Reglemente för patientnämnd (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 155 KB)(pdf-fil 155 KB)

Reglemente för regionrevisionen (fastställt av regionfullmäktige 2022-08-30)(pdf-fil 150 KB)

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära händelser inkl reglemente krisledningsnämnd(pdf-fil 763 KB)

Reglemente för Länspensionärsrådet (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 158 KB)

Reglemente för Länsrådet för funktionsnedsättningar (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31)(pdf-fil 172 KB)

Arbetsordning Kommunalt forum (fastställt av regionfullmäktige 2018-12-04)(pdf-fil 179 KB)

Delegationsordning

Delegationsordning för regionstyrelsen (fastställt 2022-03-08)(pdf-fil 169 KB)

Delegationsordning för nämnd för folkhälsa och sjukvård(pdf-fil 254 KB)

Delegationsordning för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet(pdf-fil 267 KB)

Delegationsordning för nämnd för trafik infrastruktur och miljö(pdf-fil 241 KB)

Delegationsordning för patientnämnd(pdf-fil 217 KB)

Delegationsordning för parlamentarisk nämnd(pdf-fil 205 KB)

Regiondirektorens vidaredelegering från styrelse och nämnder(fastställt 2022-03-08(pdf-fil 265 KB)(pdf-fil 264 KB)

Bilaga till regiondirektörens vidaredelegering från styrelse och nämnder(pdf-fil 209 KB)