Politik, möten och handlingar

2022

Handlingar och protokoll för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021

Nämnd ANA

 

Nämnd 26 januari

Kallelse och handlingar(pdf-fil 20426 KB)

 

Nämnd 23 februari

 

Nämnd 30 mars

 

Nämnd 4 maj

 

Nämnd 1 juni

 

Nämnd 22 juni

 

Nämnd 7 september

 

Nämnd 12 oktober

 

Nämnd 16 november

 

Nämnd 15 december

 

Kulturutskott