Frågor och svar om sommarrekrytering

Under sommaren har vi behov att rekrytera personal till flera av verksamheterna på de tre sjukhusen i Region Jönköpings län. Vi arbetar för att utifrån din ansökan matcha dina intressen och kompetenser med klinikernas behov av personal under sommaren. När du har skickat in din ansökan vidarebefordras den till en eller flera chefer.

Nedan finns svar på vanligt förekommande frågor som vi hoppas kan hjälpa dig att hitta svaren du söker.

Hur går rekryteringsprocessen till?

När du har skickat in din ansökan hanteras den av en av våra rekryteringsspecialister. För att så enkelt som möjligt kunna matcha in ansökan med klinikernas behov av medarbetare över sommaren är det viktigt att du i din ansökan skickar med den information som efterfrågas.

I ansökningsformuläret önskar vi att du besvarar de frågor som finns och antingen fyller i formuläret med dina utbildningar och arbetslivserfarenheter eller inkluderar ett personligt brev och ett CV där du beskriver detta. Har du gjort praktik kan du inkludera detta samt bifoga intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga LADOK-utdrag från de kurser som du har läst.

Om du redan har gjort en muntlig överenskommelse angående semestervikariat med en chef i vår verksamhet ska du ange den personens namn och klinik.

Om din ansökan saknar något av det som vi har nämnt kan vi komma att efterfråga kompletteringar från dig.

När din ansökan är komplett kommer vi att matcha den och vidarebefordra den till en av våra verksamheter.

Därefter består rekryteringsprocessen av telefonintervjuer, digitala intervjuer eller fysiska intervjuer (beroende på omständigheterna) och referenstagning.

Om jag vill ändra något i min ansökan, hur gör jag då?

Om du vill lägga till eller ändra något i din ansökan kan du kontakta ansvarig rekryteringsspecialist eller chef som står omnämnd i annonsen till jobbet som du har sökt. Vi kan då öppna din ansökan för redigering så att du därefter kan logga in på din profil på vår hemsida och göra dina justeringar.

Logga in på din profil(Extern länk) 

Hur snabbt jag kan förvänta mig att få svar eller återkoppling?

Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen under ansökningstiden och är måna om att återkoppla till dig så fort som möjligt. Vi kommer att kontakta dig via den mejladress och det telefonnummer som du har angivit i din ansökan, så var gärna uppmärksam på inkomna mejl eller samtal från oss. Ibland kan mejl från våra system sorteras i skräpposten, så titta gärna där någon gång ibland efter att du har skickat in en ansökan till oss.

Har du frågor om hur det går i processen kan du kontakta rekryteringsspecialisten eller chefen som står med i annonsen till jobbet som du har sökt.

Vad ska jag tänka på när jag skickar in min ansökan?

För att förenkla urvalsarbetet önskar vi en så komplett ansökan som möjligt med den efterfrågade informationen som nämns i annonsen. Den är viktig för oss för att underlätta och effektiversera urvalsarbetet och matchningen mot klinikerna.

I ansökningsformuläret önskar vi att du besvarar de frågor som finns och antingen fyller i formuläret med dina utbildningar och arbetslivserfarenheter eller inkluderar ett personligt brev och ett CV där du beskriver detta. Har du gjort praktik kan du inkludera detta samt bifoga intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga LADOK-utdrag från de kurser som du har läst.

Hitta jobben här!