Forska hos oss

Forska hos oss

Forskare i Jönköping
En av Region Jönköpings län medarbetare som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby

Ett bra klimat för forskning är en strategisk satsning för Region Jönköpings län sedan flera decennier. Genom forskarmånader och annat stöd uppmuntras våra medarbetare inom olika yrken till forskning i sin kliniska vardag.

Målet med vår satsning är att vara en lärande organisation som bejakar nyfikenhet och att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård i länet. Forskningsresultaten ska komma patienten tillgodo inom rimlig tid, vilket gynnar länets befolkning.

Stöd vid forskning

Möjligheter att få forskningsanslag och tid för forskning parallellt med det kliniska arbetet är goda.  Det är förstås viktigt att tiden anpassas så att det fungerar både för forskningen och i den ordinarie verksamheten.

Genom Futurum – akademin för hälsa och vård, har medarbetare möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Futurum erbjuder bland annat stöd i form av forskningsanslag, erfarna handledare, forskarkurser, nätverk, forskningskommunikation med mera.

Forsknings-ST

Det finns möjlighet för intresserade AT- och ST-läkare samt för PTP-psykologer att kombinera det kliniska arbetet med forskning.

Vi vill stödja och stimulera till klinisk forskning. Avsikten är att bidra till kunskapsbaserad vård samt förbättrings- och kvalitetsutveckling. Vi har en lång tradition av kvalificerad och praktiknära forskning.

Kontakta Futurum – akademin för hälsa och vård för mer information.

Samverkan

Futurum har tätt samarbete med Linköpings universitet, Hälsohögskolan i Jönköping och Jönköping Acadamy. I avtalet med Linköping är Region Jönköpings län en upplåten enhet till Linköpings universitet, ett uttryck som döljer en avgörande statusökning med såväl forskningspengar som möjligheten till kombinationstjänster, strategiskt viktiga vid rekrytering. Jönköping Acadamy, länk (Extern länk)