Forska hos oss

Forska hos oss

Forskare i Jönköping
En av Region Jönköpings län medarbetare som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby

Ett bra klimat för forskning är en strategisk satsning för Region Jönköpings län. Genom forskarmånader och annat stöd uppmuntras våra medarbetare inom olika yrken till forskning i sin kliniska vardag.

Målet med satsningen är att vara en lärande organisation som bejakar nyfikenhet och att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård i länet. Forskningsresultaten ska komma patienten tillgodo och gynna länets befolkning.

Stöd vid forskning

Det finns goda möjligheter att få forskningsanslag och tid för forskning, parallellt med det kliniska arbetet.  Det är förstås viktigt att tiden anpassas så att det fungerar både för forskningen och i den ordinarie verksamheten.

Genom Futurum – akademin för hälsa och vård, har medarbetare möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Futurum erbjuder bland annat stöd i form av forskningsanslag, erfarna handledare, forskarkurser, nätverk, forskningskommunikation med mera.

Forsknings-ST

Det finns möjlighet för intresserade AT- och ST-läkare samt för PTP-psykologer att kombinera det kliniska arbetet med forskning.

Region Jönköpings län vill stödja och stimulera till klinisk forskning. Avsikten är att bidra till kunskapsbaserad vård samt förbättrings- och kvalitetsutveckling. 

Kontakta Futurum – akademin för hälsa och vård för mer information.

Samverkan

Futurum har tät samverkan med Linköpings universitet, Hälsohögskolan i Jönköping och Jönköping Acadamy. I avtalet med Linköping är Region Jönköpings län en upplåten enhet till Linköpings universitet. 

Jönköping Acadamy (Extern länk)