Kultur på recept stärker den psykiska hälsan

Kultur på recept stärker den psykiska hälsan

Personer med psykisk ohälsa eller långvarig smärta mår bättre av att delta i kulturaktiviteter tillsammans med andra. Det visar en studie av Paula Bergman, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län och doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU).

Paula Bergman har undersökt om personer som remitterats till kulturunderstödd rehabilitering, KUR, vid sjukskrivning, fått långsiktiga effekter på sin psykiska hälsa. Personerna led av psykisk ohälsa såsom stressproblematik, ångest, depression eller ospecifik långvarig smärta.

Störst effekt vid depression

Omkring 200 personer som deltagit i KUR ingick i studien tillsammans med lika många från en kontrollgrupp. Genom att studera deltagarnas förändring av stress, ångest och depression efter sex och tolv månader framkom att den psykiska ohälsan hade minskat mer hos dem som deltagit i KUR, jämfört med kontrollgruppen. Störst var effekterna hos deltagare med depression.

−Deltagare remitteras både från den psykiatriska öppenvården, primärvården och rehabiliteringscentrum. De som kommer från psykiatrin har ofta ett sämre utgångsvärde eftersom de mår sämre. Men när vi studerar halvårsuppföljningen ser vi att de nått upp till ungefär samma nivå som övriga. Det visar att KUR är ett bra komplement till psykologisk och farmakologisk behandling, säger Paula Bergman.

Stärker självkänslan

Deltagare som medverkar i KUR träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan. Varje träff pågår i två och en halv timme. Gruppen består av 6–9 personer och tillsammans får deltagarna prova på olika aktiviteter, exempelvis slöjd, tovning, måleri, drama, dans, sång och skrivande. Varje aktivitet upprepas två eller tre gånger.

− Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling. Att delta i aktiviteterna ökar deltagarnas självförtroende och självkänsla, säger Paula Bergman som berättar att deltagare ofta uttrycker ”jag kunde ju mer än jag trodde” eller ”nu vågar jag ta för mig mer och se mer hoppfullt på framtiden”.

Inga prestationskrav

Alla aktiviteter är frivilliga och helt fria från prestationskrav. KUR är arbetsförberedande då deltagarna behöver passa tider, ta sig till nya platser och träffa nya människor.

− Vissa har mått dåligt till en början, men det har gått över efter en tid, säger Paula Bergman som menar att upplägget där deltagarna för prova på många olika aktiviteter tillsammans med andra i samma situation bidrar till trygghet och möjliggör att de vågar göra sådant de annars inte skulle våga göra. 

Hjälper till att bli mer uthållig

−Många berättar att de blir trötta efteråt. De som är sjukskrivna för långvarig ospecifik smärta kan i vissa fall få mer ont efteråt, men uppger att de ändå är viktigt för dem att delta eftersom de upplever att det är positivt för deras psykiska hälsa och hälsa på läng sikt. När man är där känner man ett flow, då är man intensivt intresserad. Efteråt upplever många att de antingen är energirika eller jättetrötta. KUR är inte en insats som hjälper deltagaren att bli av med sin smärta, däremot kan den ge deltagaren verktyg att hantera smärtan och att bli mer uthållig i den, säger Paula Bergman.

Sex regioner ingick i studien; Region Jönköpings län, Region Östergötland, Region Kalmar, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregionen. Studien var Paula Bergmans andra. Hon är snart klar med en tredje om kulturunderstödd rehabilitering där hon studerat påverkan på sjukskrivning och återgång i arbete.

Hittade tillbaka genom kreativitet

En av alla som fått hjälp genom KUR är Anna Inganäs från Hånger. Hon hade varit sjukskriven i ett halvår när hennes arbetsterapeut frågade om hon kunde tänka sig att prova kulturunderstödd rehabilitering.

− Jag insåg ganska tidigt att jag hade plockat bort det kreativa i mitt liv när jag hade stressat. Den kreativiteten behöver jag för att må bra, och den hittade jag i KUR, säger hon.

Anna Inganäs beskriver det som välgörande in i själen att helt utan prestationskrav få sitta och skapa tillsammans med de andra deltagarna.

− Rehabiliteringen gav mig insikter om vad jag behöver göra mer av för att fortsätta må bra. Samtidigt är det ju detta som är svårt. Man har jobbat till sig en sjukdom under så många år, och att bryta ett mönster är det svåra, säger Anna Inganäs, som idag arbetar halvtid och läser en fotoutbildning på halvtid.

FAKTA/Kulturunderstödd rehabilitering

I Region Jönköpings län genomförs KUR i samverkan mellan deltagarens vårdenhet (primärvård och psykiatriska öppenvårdsmottagning) och aktuell kommun samt lokala och regionala kulturaktörer. I dagsläget erbjuds KUR i tre kommuner; Värnamo, Gislaved och Vetlanda.

Ta del av Paulas forskning

‘No one forced anybody to do anything – and yet everybody painted’: Experiences of Arts on Referral, a focus group study | Nordic Journal of Arts, Culture and Health (idunn.no) (Extern länk)

"Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up" (tandfonline.com) (Extern länk)

Swedish primary healthcare practitioners’ perspectives on the impact of arts on prescription for patients and the wider society: a qualitative interview study | BMC Health Services Research | Full Text (biomedcentral.com) (Extern länk)