Beställning av betyg

Beställning av betyg

Region Jönköpings län har betyg från de skolor som landstinget var huvudman för fram till 2001. Detta gäller främst vårdutbildningar. För fullständig information rörande vilka skolor och från vilka perioder vi har information, hänvisas till beställningsformuläret.

Beställningsformulär för att begära ut betyg

Fyll i formuläret för att begära ut betyg från skolor som Region Jönköpings län, tidigare Landstinget i Jönköpings län, varit huvudman för.

Du har fel att åtgärda

    Hade eleven ett annat namn än sitt nuvarande under studietiden?

    Skola och utbildning

    Dina uppgifter

    Vill du bli kontaktad när betygen finns att hämta? Ange telefonnummer. 

    Vill du inte ange finns betygen att hämta en vecka efter din begäran.