Minskat illamående vid cellgiftsbehandling

Minskat illamående vid cellgiftsbehandling

Delmy Oliva tillsammans med en patient
Delmy Oliva Foto: Johan Werner Avby

Vårt syfte är att se om biomarkörer och akupressurarmband kan vara komplement som minskar illamåendet vid cellgiftsbehandling. Armbandet är billigt och enkelt för patienten att själv använda och genom ett blodprov före start av cellgifts-behandling kan man studera specifika biomarkörer och bedöma risken för illamående. Förhoppningen är att denna kunskap ska hjälpa patienterna under behandlingen.

Delmy Oliva, specialistsjuksköterska onkologi, medicine doktor, Region Jönköpings län