Kultur

Litterär professionalisering

En kvinna läser från ett utskrivet papper.
Författarna Mel Perry från Wales och Inês Lampreia från Portugal höll i samband med Tranås at the Fringe ett seminarium om Young Writers Lab och hur unga kan inspireras att skriva skönlitteratur. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län vill satsa på det avancerade skönlitterära skrivandet och på professionella aktörer inom branschen.

Genom olika former av nätverk både för författare och arrangörer, textsamtalsgrupper, litterära evenemang och andra insatser vill Region Jönköpings län ge alla författare och andra verksamma inom litteraturbranschen att ta ytterligare ett steg. 

Bibliotek

Biblioteken i Jönköpings län utgör ett nät av litteraturhus och deras insatser för litteraturen som konstform kan inte överskattas. Tillsammans med skrivandet utgör läsande grunden till utveckling mot skrivandets professionalitet.

Länets bibliotek stärker således litteraturintresserade med kompetenser som är helt fundamentala för att växa som skribent och författare:

  • Kompetent personal
  • Medier, föredömen och läromaterial i skrivande
  • Författare som besöker biblioteket
  • Diskussioner runt berättelser i cirklar och under samtal
  • Skrivarworkshops och skrivarutbildningar
  • Kompetens att göra sökningar på olika nivåer
  • Tillgång till möteslokaler

Läslust – gemensam läsfrämjandeplan för Jönköpings län 2018-2022 (Extern länk)