2020

Handlingar och protokoll för nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020

Nämnd FS 8 december

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd FS 17 november 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd FS 13 oktober 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd FS 15 september 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd FS 16 juni 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 25 maj

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 21 april 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 7 april

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 17 mars 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 25-26 februari 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 21 januari 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll omedelbar justering § 1(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)