2020

Handlingar och protokoll för nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020

Nämnd FS 8 december

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd FS 17 november 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd FS 13 oktober 

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd FS 15 september 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 16 juni 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 25 maj

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 21 april 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 7 april

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 17 mars 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 25-26 februari 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS 21 januari 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll omedelbar justering § 1(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)