Konsekvenser av cancer i barndomen

Konsekvenser av cancer i barndomen

Min forskning handlar om barn och cancer och sker i samverkan med olika forskargrupper. Projekten handlar om onkologisk behandling och medicin-ska och psykosociala konsekvenser i närtid och framtid. Forskningen handlar även om patientsäkerhet i barnonkologisk vård. Forskning kring barn i behov av palliativ vård och studier med deras föräldrar är också viktiga frågeställningar. Att vara personal i sjukvården och möta svårt sjuka barn, vuxna och deras närstående är andra studier i min forskning.

Margaretha Stenmarker, docent, överläkare vid barnkliniken,
biträdande verksamhetschef Futurum – akademin för hälsa och vård
Region Jönköpings län