Blodbiomarkörer vid bröstcancer

Blodbiomarkörer vid bröstcancer

Maria Ekholm
Maria Ekholm Foto: Johan Werner Avby

Blodbiomarkörer vid bröstcancer

Vi undersöker om blodbiomarkörer kan användas för att följa och utvärdera effekten av den givna behandlingen, som ett alternativ till att patienterna röntgas var tredje månad. För en del patienter växer tumören snabbt, för andra kan sjuk-domen hållas stabil i många år med rätt behandling och patienter i denna grupp genomgår därmed ett betydande antal ”onödiga” röntgenundersökningar.

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Region Jönköpings län,
docent vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet