Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 7 februari 2023

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

Protokoll (pdf-fil, 4123 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 148 kB)

PM (pdf-fil, 137 kB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Protokollet justeras digitalt och anslås senast tisdagen den 21 februari
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  1. Handlingar till regionfullmäktige (pdf-fil, 127392 kB)