Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 3 oktober

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

Kungörelse (pdf-fil, 148 kB)

PM (pdf-fil, 133 kB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Justering av regionfullmäktiges protokoll sker senast 14 dagar efter sammanträdet

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 30867 kB)