Granskningar 2016

Årsredovisning 2016

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2016"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2016"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning av årsredovisning" (pdf-dokument)

Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter

Revisionsrapport till  "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter" (pdf-dokument)

Granskning av remissprocessen

Revisionsrapport till "Granskning av remissprocessen"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av remissprocessen" (pdf-dokument)

Svar till "Granskning av remissprocessen" (pdf-dokument)

Uppföljning av granskningar genomförda 2014

Revisionsrapport till "Uppföljning av granskningar genomförda 2014"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2014"(pdf-dokument)

svar "Uppföljning av granskningar genomförda 2014" (pdf-dokument)

Granskning av delegationsordning

Revisionsrapport till "Granskning av delegationsordning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Regionstyrelsen(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för folkhälsa och sjukvård (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö(pdf-dokument)

svar " Granskning av delegationsordning" (pdf-dokument)

Granskning av akuta vårdprocesser

Revisionsrapport till "Granskning av akuta vårdprocesser"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av akuta vårdprocesser"(pdf-dokument)

svar "Granskning av akuta vårdprocesser" (pdf-dokument)

Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning

Revisionsrapport till "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning"(pdf-dokument)

Svar "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning" (pdf-dokument)

Delårsrapport 2016

Revisionsrapport "Granskningsrapport av delår 2016"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskningsrapport av delår 2016"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskningsrapport av delår 2016"(pdf-dokument)

svar "Granskningsrapport av delår 2016"(pdf-dokument)

Granskning av diarieföring

Revisionsrapport till "Granskning av diarieföring" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av diarieföring", regionstyrelsen (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för folkhälsa och sjukvård(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för trafik, infrastruktur och miljö(pdf-dokument)

svar "Granskning av diarieföring" (pdf-dokument)

Förstudie avtalshantering

Revisionsrapport "Förstudie av avtalshantering" (pdf-dokument)