Granskningar 2018

Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Revisionsrapport "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Granskning av intern styrning och kontroll

Revisionsrapport "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Granskning årsredovisning 2018

Revisionsrapport "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-dokument)

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar
- Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015
- Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016

Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-dokument)

Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess

Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Yttrande "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-dokument)

Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning

Revisionsrapport "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Granskning av riktade statsbidrag

Revisionsrapport "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Granskning av cancervården

Revisionsrapport "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Revisionsrapport "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"
(pdf-dokument)