Granskningar 2015

Granskning av årsredovisning 2015

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2015"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2015"(pdf-dokument)

Svar "Granskning av årsredovisning 2015" (pdf-dokument)

Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013"(pdf-dokument)

Svar "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013"(pdf-dokument)

Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning"(pdf-dokument)

Granskning av finansverksamheten

Revisionsrapport "Granskning av finansverksamheten"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av finansverksamheten" (pdf-dokument)

svar "Granskning av finansverksamheten"(pdf-dokument)

Granskning av regionens målstyrning

Revisionsrapport "Granskning av regionens målstyrning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens målstyrning"(pdf-dokument)

Nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsens Svar "Granskning av regionens målstyrning" (pdf-dokument)

Granskning av leverantörs- och fakturahantering

Revisionsrapport "Granskning av leverantörs- och fakturahantering"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av leverantörs- och fakturahantering"(pdf-dokument)

Regionstyrelsens svar "Granskning av leverantörs- och fakturahantering"(pdf-dokument)

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans", regionstyrelsen (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans", nämnden för folkhälsa och sjukvård (pdf-dokument)

Regionstyrelsens svar "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans" (pdf-dokument)

Delårsrapport 2015

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2015"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2015"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2015"(pdf-dokument)

Regionstyrelsens svar "Granskning av delårsrapport 2015"(pdf-dokument)

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015

Revisionsrapport "Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015"(pdf-dokument)

Svar "Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015" (pdf-dokument)