Granskningar 2017

Granskning av årsredovisning 2017

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2017"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2017"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning av årsredovisning 2017" (pdf-dokument)

Granskning av e-hälsa - del 2

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 2"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 2"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning av e-hälsa - del 2" (pdf-dokument)

Granskning av informationssäkerhet

Revisionsrapport av "Granskning av informationssäkerhet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av informationssäkerhet"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning av informationssäkerhet" (pdf-dokument)

Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län

Revisionsrapport" Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län"(pdf-dokument)

Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)

Svar till "Uppföljning av gransknignar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning"(pdf-dokument)

svar till "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning" (pdf-dokument)

Granskning av investeringar

Revisionsrapport "Granskning av investeringar"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av investeringar"(pdf-dokument)

svar till "Granskning av investeringar" (pdf-dokument)

Delårsrapport 2017

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2017"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-dokument)

Svar till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-dokument)

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken"(pdf-dokument)

svar till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken" (pdf-dokument)

Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"(pdf-dokument)

svar till "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt" (pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-dokument)

svar till "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)" (pdf-dokument)