Nya sjuksköterskor får omfattande introduktion

Annika Fritzon anställdes som sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov under 2016, och uppskattar det omfattande introduktions- och utvecklingsprogramet.
Annika Fritzon anställdes som sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov under 2016, och uppskattar det omfattande introduktions- och utvecklingsprogram som hon och hennes kollegor får för en bra start i yrkeslivet. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har infört ett omfattande introduktions- och utvecklingsprogram på totalt 20 heldagar för alla nyutexaminerade sjuksköterskor som anställs. Här får de möjlighet att träna praktiskt på olika kliniska moment som möter dem i yrkeslivet och växa in i sin yrkesroll.

– Oskar är 65 år, han har diabetes och kärlkramp. Nu har han fått lunginflammation och vårdas på hjärtvårdsavdelning. Just nu mår han lite ”tjuvtjockt”. Hans värden ser ni på monitorn!

Joakim Pellnor, sjuksköterska på hjärtsjukvården, Länssjukhuset Ryhov och HLR-instruktör, ger förutsättningarna när deltagarna kliver in i vårdrummet för att ta hand om ”Oskar” som ett av många utbildningsinslag.

Kopplar ihop insats och kunskap

– Det är jättebra med det här programmet. Det är mycket lättare att koppla ihop insatserna med den kunskap jag har, när jag har en ”patient” framför mig, säger Annika Fritzon, som är sjuksköterska på akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, sedan sommaren 2016.

Varje klinik har också egen introduktion

– Jag fick handledning de första veckorna, men av olika personer. Det tar ett tag att hitta sin roll som sjuksköterska, och det vore skönt att bli ”ihopparad” med en erfaren sjuksköterska som man alltid kan fråga, säger Annika Fritzon.

Hennes kollega Mikaela Johansson arbetar på barn- och ungdomsmedicinska klinikens barnavdelning, som har ett system med mentorskap.

– I somras hade vi nya sjuksköterskor en mentor som inte hade egna patienter. Det var väldigt bra att kunna fråga henne, säger hon.

Program på 20 dagar

Nyanställda sjuksköterskor med examen de senaste tolv månaderna, får gå igenom ett omfattande introduktions- och utvecklingsprogram på 20 dagar, fördelat på åtta månader, på Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, i Jönköping, Värnamo och Eksjö.

Här varvas föreläsningar i olika ämnen med praktiska övningar och verklighetsbaserade scenarion som tränas i team för att utveckla samarbete, kommunikation och ledarskap –bland annat med avancerade  simulatorer. I utbildningen ingår också träning i samspelet med andra yrkesgrupper, patienten och dennes närstående.

– Region Jönköpings län gör en stor satsning på alla nyexaminerade sjuksköterskor, säger Karin Johansson, utvecklingsledare på Metodikum och programansvarig. De är en stor tillgång och det är viktigt att ta vara på deras engagemang och genuina strävan efter att klara kraven och lyckas i sin profession. De behöver få en stabil grund och en trygg start i yrkeslivet!

Föreläsningar och klinisk träning

Genom introduktions- och utvecklingsprogrammet får de föreläsningar med senaste behandlingsmetoder och rön i olika ämnen som till exempel patientsäkerhet, smittskydd och vårdhygien. Men även till exempel det nya poängbedömningssystemet för vitala parametrar som Region Jönköpings län nu inför, för att tidigt upptäcka och agera när patienters tillstånd försämras. Stort fokus läggs också på att träna olika kliniska arbetsmoment.

”Ge möjlighet till utveckling”

– Det är mycket färdighetsträning med erfarna sjuksköterskor och instruktörer som har expertkunskap inom olika områden, till exempel att sätta kateter eller att ta och tolka EKG, säger Karin Johansson. Det är oerhört viktigt att ta vara på intresset, motivationen och drivkraften och ge möjligheter till utveckling. Här kan vi stötta och stärka genom en utmanande och tillåtande miljö där de får ”göra fel” och träna om och om igen. Jag ser också betydelsen av att de får träffas och utbyta erfarenheter och reflektera.

”De satsar på oss”

För Pierre Gerbrant, sjuksköterska på medicin E, hjärtsjukvården, Länssjukhuset Ryhov, är programmet viktigt:

– Det är jätteroligt att få gå här och lära sig hela tiden och få nya perspektiv och utvecklas genom att träffa andra. Jag märker att de satsar på oss och det är roligt. Det känns som om vi är en investering.

Läs mer:

Introduktion för nyutbildade sjuksköterskor