Granskningar 2017

Granskning av årsredovisning 2017

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2017" (pdf-fil, 849 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2017" (pdf-fil, 99 kB)

Svar till "Granskning av årsredovisning 2017" (pdf-fil, 37 kB)

Granskning av e-hälsa - del 2

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 2" (pdf-fil, 1043 kB)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 2" (pdf-fil, 165 kB)

Svar till "Granskning av e-hälsa - del 2" (pdf-fil, 85 kB)

Granskning av informationssäkerhet

Revisionsrapport av "Granskning av informationssäkerhet" (pdf-fil, 1012 kB)

Missiv till "Granskning av informationssäkerhet" (pdf-fil, 115 kB)

Svar till "Granskning av informationssäkerhet" (pdf-fil, 35 kB)

Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län

Revisionsrapport" Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län" (pdf-fil, 862 kB)

Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster" (pdf-fil, 810 kB)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster" (pdf-fil, 166 kB)

Svar till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster" (pdf-fil, 84 kB)

Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård" (pdf-fil, 135 kB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård" (pdf-fil, 212 kB)

Svar till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård" (pdf-fil, 86 kB)

Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015" (pdf-fil, 453 kB)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015" (pdf-fil, 167 kB)

Svar till "Uppföljning av gransknignar genomförda 2013 och 2015" (pdf-fil, 103 kB)

Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning" (pdf-fil, 523 kB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning" (pdf-fil, 109 kB)

svar till "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning" (pdf-fil, 1930 kB)

Granskning av investeringar

Revisionsrapport "Granskning av investeringar" (pdf-fil, 887 kB)

Missiv till "Granskning av investeringar" (pdf-fil, 110 kB)

svar till "Granskning av investeringar" (pdf-fil, 21767 kB)

Delårsrapport 2017

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-fil, 672 kB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-fil, 25 kB)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-fil, 24 kB)

Svar till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-fil, 344 kB)

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken" (pdf-fil, 546 kB)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken" (pdf-fil, 155 kB)

svar till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken" (pdf-fil, 2249 kB)

Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt" (pdf-fil, 166 kB)

Missiv till "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt" (pdf-fil, 166 kB)

svar till "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt" (pdf-fil, 2310 kB)

Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)" (pdf-fil, 565 kB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)" (pdf-fil, 168 kB)

svar till "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)" (pdf-fil, 22915 kB)