Granskningar 2015

Granskning av årsredovisning 2015

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2015" (pdf-fil, 791 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2015" (pdf-fil, 102 kB)

Svar "Granskning av årsredovisning 2015" (pdf-fil, 2559 kB)

Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013" (pdf-fil, 508 kB)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013" (pdf-fil, 177 kB)

Svar "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013" (pdf-fil, 106 kB)

Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning" (pdf-fil, 679 kB)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning" (pdf-fil, 87 kB)

Granskning av finansverksamheten

Revisionsrapport "Granskning av finansverksamheten" (pdf-fil, 699 kB)

Missiv till "Granskning av finansverksamheten" (pdf-fil, 92 kB)

svar "Granskning av finansverksamheten" (pdf-fil, 1744 kB)

Granskning av regionens målstyrning

Revisionsrapport "Granskning av regionens målstyrning" (pdf-fil, 496 kB)

Missiv till "Granskning av regionens målstyrning" (pdf-fil, 90 kB)

Nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsens Svar "Granskning av regionens målstyrning" (pdf-fil, 3624 kB)

Granskning av leverantörs- och fakturahantering

Revisionsrapport "Granskning av leverantörs- och fakturahantering" (pdf-fil, 1204 kB)

Missiv till "Granskning av leverantörs- och fakturahantering" (pdf-fil, 99 kB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av leverantörs- och fakturahantering" (pdf-fil, 2254 kB)

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans" (pdf-fil, 717 kB)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans", regionstyrelsen (pdf-fil, 119 kB)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans", nämnden för folkhälsa och sjukvård (pdf-fil, 110 kB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans" (pdf-fil, 2952 kB)

Delårsrapport 2015

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2015" (pdf-fil, 620 kB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2015" (pdf-fil, 32 kB)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2015" (pdf-fil, 24 kB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av delårsrapport 2015" (pdf-fil, 181 kB)

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015

Revisionsrapport "Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015" (pdf-fil, 21 kB)

Svar "Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015" (pdf-fil, 317 kB)