Granskningar 2011

Årsredovisning 2011

Projektavstämning kulturhuset Spira

Landstingets budgetprocess

Föreningsbidrag

De mest sjuka äldre (multisjuka)

Vård på lika villkor

Köptrohet gentemot ramavtal

Semesterplaneringen

Brand- och skalskydd inom Landstingets sjukhus

Delårsrapport 2:2011

Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering

 - Bilaga 1a Kirurgkliniken (Jönköpings sjukvårdsområde)  (pdf-fil, 36 kB)

 - Bilaga 1b Regional utveckling  (pdf-fil, 122 kB)

 - Bilaga 1c Folktandvården  (pdf-fil, 36 kB)

 - Bilaga 1d Värnamo sjukvårdsområde  (pdf-fil, 124 kB)

 - Bilaga 1e Landstingets kansli och IT-Centrum  (pdf-fil, 35 kB)

 - Bilaga 1f Höglandssjukhuset  (pdf-fil, 36 kB)

 - Bilaga 1g Vårdcentralerna Bra Liv  (pdf-fil, 35 kB)

 - Bilaga 1h Landstingsfastigheter (pdf-fil, 36 kB)

 - Bilaga 1i  Medicinsk Diagnostik (pdf-fil, 35 kB)