Granskningar 2022

Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 488 kB)

Missiv till "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 202 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 289 kB) 
Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning"  (pdf-fil, 159 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs" (pdf-fil, 365 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs"  (pdf-fil, 178 kB)

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Revisionsrapport "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 350 kB)

Missiv till "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 540 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 181 kB)

Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 

Revisionsrapport "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 540 kB)

Missiv till "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 181 kB)

Yttrande till "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 130 kB)

Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Revisionsrapport "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet" (pdf-fil, 431 kB)

Missiv till "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"   (pdf-fil, 183 kB)

Yttrande till "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"  (pdf-fil, 143 kB)