Granskningar 2016

Årsredovisning 2016

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2016" (pdf-fil, 894 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2016" (pdf-fil, 99 kB)

Svar till "Granskning av årsredovisning" (pdf-fil, 37 kB)

Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter

Revisionsrapport till  "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter" (pdf-fil, 501 kB)

Missiv till  "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter" (pdf-fil, 163 kB)

Svar till "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter" (pdf-fil, 115 kB)

Granskning av remissprocessen

Revisionsrapport till "Granskning av remissprocessen" (pdf-fil, 537 kB)

Missiv till "Granskning av remissprocessen" (pdf-fil, 203 kB)

Svar till "Granskning av remissprocessen" (pdf-fil, 385 kB)

Uppföljning av granskningar genomförda 2014

Revisionsrapport till "Uppföljning av granskningar genomförda 2014" (pdf-fil, 400 kB)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2014" (pdf-fil, 144 kB)

svar "Uppföljning av granskningar genomförda 2014" (pdf-fil, 125 kB)

Granskning av delegationsordning

Revisionsrapport till "Granskning av delegationsordning" (pdf-fil, 386 kB)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Regionstyrelsen (pdf-fil, 101 kB)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (pdf-fil, 101 kB)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för folkhälsa och sjukvård  (pdf-fil, 101 kB)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (pdf-fil, 101 kB)

svar " Granskning av delegationsordning" (pdf-fil, 2856 kB)

Granskning av akuta vårdprocesser

Revisionsrapport till "Granskning av akuta vårdprocesser" (pdf-fil, 742 kB)

Missiv till "Granskning av akuta vårdprocesser" (pdf-fil, 113 kB)

svar "Granskning av akuta vårdprocesser" (pdf-fil, 2365 kB)

Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning

Revisionsrapport till "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 542 kB)

Missiv till  "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 112 kB)

Svar "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 1898 kB)

Delårsrapport 2016

Revisionsrapport "Granskningsrapport av delår 2016" (pdf-fil, 624 kB)

Missiv till "Granskningsrapport av delår 2016" (pdf-fil, 32 kB)

Skrivelse till "Granskningsrapport av delår 2016" (pdf-fil, 24 kB)

svar "Granskningsrapport av delår 2016" (pdf-fil, 1914 kB)

Granskning av diarieföring

Revisionsrapport till "Granskning av diarieföring" (pdf-fil, 581 kB)

Missiv till "Granskning av diarieföring", regionstyrelsen (pdf-fil, 100 kB)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för folkhälsa och sjukvård (pdf-fil, 93 kB)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (pdf-fil, 94 kB)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (pdf-fil, 93 kB)

svar "Granskning av diarieföring" (pdf-fil, 288 kB)

Förstudie avtalshantering

Revisionsrapport "Förstudie av avtalshantering" (pdf-fil, 566 kB)