Granskningar 2012

IT-säkerhet

Årsredovisning

Representation

Intern kontroll

Delegation av beslutanderätt

Styrning och dimensionering av antalet vårdplatser

Landstingets styrning av läkemedelsförskrivningen

Folktandvårdens intäktsredovisning

Folkhälsa för barn 0-5 år

Granskning av vårdvalet

Delårsrapport 2012:2