Granskningar 2021

Granskning av årsredovisning 2021

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2021" (pdf-fil, 135 kB)

Revisionsrapport "Granskning av God ekonomisk hushållning" (pdf-fil, 2444 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2021" (pdf-fil, 166 kB)

Granskning av delårsrapport 2021

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2021" (pdf-fil, 136 kB)

Missiv till "Gransknign av delårsarpport 2021" (pdf-fil, 165 kB)

Skrivelse till "Granskningsrapport 2021" (pdf-fil, 158 kB)

Granskning av löneprocessen

Revisionsrapport "Granskning av löneprocesen" (pdf-fil, 400 kB)

Missiv till "Granskning av löneprocessen"  (pdf-fil, 161 kB)

Yttrande till "Grankskning av löneprocessen" (pdf-fil, 144 kB)

Granskning av hantering av uppskjuten vård 

Revisionsrapport "Granskning av hantering av uppskjuten vård" (pdf-fil, 714 kB)

Missiv till "Granskning av hatnering av uppskjuten vård" (pdf-fil, 123 kB) 

Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19 

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19" (pdf-fil, 492 kB)

Missiv till "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19"  (pdf-fil, 176 kB)

Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin

Revisionsrapport "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19 -pandemin" (pdf-fil, 320 kB)

Missiv till "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin"  (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete 

Revisionsrapport "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete"  (pdf-fil, 1000 kB)

Missiv till "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete"  (pdf-fil, 177 kB)

Yttrande till "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete" (pdf-fil, 189 kB)