Granskningar 2018

Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Revisionsrapport "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)" (pdf-fil, 425 kB)

Missiv till "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)" (pdf-fil, 129 kB)

Yttrande till "Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)" (pdf-fil, 167 kB)

Granskning av intern styrning och kontroll

Revisionsrapport "Granskning av intern styrning och kontroll" (pdf-fil, 326 kB)

Missiv till "Granskning av intern styrning och kontroll" (pdf-fil, 116 kB)

Yttrande till "Granskning av intern styrning och kontroll" (pdf-fil, 170 kB)

Granskning årsredovisning 2018

Revisionsrapport "Granskning årsredovisning 2018" (pdf-fil, 234 kB)

Missiv till "Granskning årsredovisning 2018" (pdf-fil, 46 kB)

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar
- Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015
- Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016

Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar (pdf-fil, 377 kB)

Missiv till "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar (pdf-fil, 167 kB)

Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess

Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess" (pdf-fil, 396 kB)

Missiv till "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess" (pdf-fil, 116 kB)

Yttrande "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess" (pdf-fil, 269 kB)

Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län" (pdf-fil, 513 kB)

Missiv till  "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län" (pdf-fil, 115 kB)

Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning

Revisionsrapport "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning" (pdf-fil, 306 kB)

Missiv till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning" (pdf-fil, 116 kB)

Yttrande till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning" (pdf-fil, 106 kB)

Granskning av riktade statsbidrag

Revisionsrapport "Granskning av riktade statsbidrag" (pdf-fil, 356 kB)

Missiv till "Granskning av riktade statsbidrag" (pdf-fil, 102 kB)

Yttrande till "Granskning av riktade statsbidrag" (pdf-fil, 106 kB)

Granskning av cancervården

Revisionsrapport "Granskning av cancervården" (pdf-fil, 515 kB)

Missiv till "Granskning av cancervården" (pdf-fil, 116 kB)

Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin" (pdf-fil, 379 kB)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin" (pdf-fil, 116 kB)

Yttrande till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin" (pdf-fil, 143 kB)

Granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2018" (pdf-fil, 281 kB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2018" (pdf-fil, 25 kB)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2018" (pdf-fil, 23 kB)

Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Revisionsrapport "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet" (pdf-fil, 228 kB)

Missiv till "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet" (pdf-fil, 115 kB)

Svar till "Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"
(pdf-fil, 119 kB)