Granskningar 2019

Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovising 2019" (pdf-fil, 134 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2019" (pdf-fil, 180 kB)

Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser 

Revisionsrapport "Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser"  (pdf-fil, 490 kB)

Missiv till "Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser"  (pdf-fil, 195 kB)

Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården

Revisionsrapport "Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården" (pdf-fil, 693 kB)

Missiv till "Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården" (pdf-fil, 297 kB)

Regionens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag

Revisionsrapport "Regionens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag" (pdf-fil, 233 kB)

Missiv till "Regionens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag" (pdf-fil, 195 kB)

Granskning av budget- och planeringsprocessen

Revisionsrapport "Granskning av budget- och planeringsprocessen" (pdf-fil, 564 kB)

Missiv till "Granskning av budget- och planeringsprocessen" (pdf-fil, 234 kB)

Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda" (pdf-fil, 404 kB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda" (pdf-fil, 234 kB)

Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård

Revisionsrapport "Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård" (pdf-fil, 352 kB)

Missiv till "Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård" (pdf-fil, 233 kB)

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter 

Revisionsrapport "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter"  (pdf-fil, 1541 kB)

Missiv till "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter" (pdf-fil, 410 kB)

Granskning av patientens rätt 

Revisionsrapport "Granskning av patientens rätt" (pdf-fil, 301 kB)

Missiv till "Granskning av patientens rätt"  (pdf-fil, 407 kB)

Granskning av delårsrapport 2019:2 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2019:2" (pdf-fil, 259 kB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2019:2" (pdf-fil, 39 kB)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2019:2" (pdf-fil, 20 kB)

Granskning av avvikelsehanetering

Revisionsrapport "Granskning av avvikelsehanetering" (pdf-fil, 573 kB)

Missiv till "Granskning av avvikelsehanetering" (pdf-fil, 408 kB)

Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård

Revisionsrapport "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård" (pdf-fil, 337 kB)

Missiv till "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård" (pdf-fil, 407 kB)

Granskning av tillgänglighet inom tandvården

Revisionsrapport "Granskning av tillgängligheten inom tandvården" (pdf-fil, 701 kB)

Missiv till "Granskning av tillgängligheten inom tandvården" (pdf-fil, 523 kB)