Arbetsplatser

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Fem personer sitter och pratar runt ett bord. En person sitter i rullstol. De andra är klädda i vårdkläder.
Kliniken ser rehabilitering som ett teamarbete där patientens och närståendes delaktighet och medverkan är grunden för ett lyckat resultat. Foto: Johan Werner Avby

Vill du arbeta med patienternas behov och möjligheterna i centrum? Då är rehabiliteringsmedicin arbetsplatsen för dig. På rehabiliteringsmedicin arbetar cirka 100 medarbetare. Arbetet sker i samordnade interprofessionella team med patient och närstående som självklara teammedlemmar. I Jönköping bedrivs rehabilitering för patienter som är i behov av heldygnsrehabilitering alternativt dagrehabilitering. I Värnamo och Nässjö finns dagrehabilitering, och i Nässjö dessutom försäkringsmedicinsk verksamhet. På enheten i Klevarp bedrivs naturbaserad rehabilitering.

Vi erbjuder

Som ny medarbetare får du individuellt anpassad introduktion. Du får introduktion inom din profession men får även ta del av andra professioners arbete. Det finns därefter goda möjligheter till kompetensutveckling inom de områden som är aktuella i verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt för att upprätthålla god kompetens inom respektive profession samt inom de olika teamen.

Yrken hos oss

 • aktivitetssamordnare
 • arbetsterapeuter
 • assistenter
 • fysioterapeuter/sjukgymnaster
 • kuratorer
 • logopeder
 • läkare
 • psykologer
 • rehabinstruktörer
 • sjuksköterskor
 • trädgårdsmästare
 • undersköterskor
 • vårdadministratörer 

Att jobba hos oss

Till rehabiliteringsmedicinska kliniken kommer personer som behöver rehabilitering/utredning av ett samordnat multiprofessionellt team. Vi träffar personer med hjärnskada, ryggmärgsskada, annan neurologisk sjukdom/skada, långvarig smärta, funktionella tillstånd, post-covid samt ben- och armamputerade. Tillsammans med patient och närstående upprättar teamet en rehabiliteringsplan, vilken är grunden för rehabiliteringsinsatserna.

Rehabiliteringsmedicin har även ansvar för försäkringsmedicinska utredningar samt vår teambaserade tonusmottagning.

Rehabiliteringsmedicin är en klinik i framkant med lång erfarenhet av interprofessionellt teamarbete. Teamarbetet bedrivs på en hög nivå, vilket innebär en hög grad av samverkan. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och standardiserade vårdprocesser och lägger stor vikt vid högkvalitativ vård, utveckling och forskning. 

Vi utvecklar och utvecklas

Rehabiliteringsmedicin är sedan 2006 ackrediterad enligt den amerikanska organisation CARF, vilket medför att vi kontinuerligt kvalitetsgranskas. Kliniken strävar hela tiden efter att ligga i framkant, hålla en hög kvalitet och aktivt förbättra verksamheten. Utveckling sker tvärprofessionellt och i samverkan med andra såsom primärvård, kommun, patienter, närstående och patientföreningar. Patientmedverkan och personcentrering har utvecklats under många år och är en självklar del i vår verksamhet.