Rehabiliteringsmedicinska kliniken som arbetsplats

Team
Kliniken ser rehabilitering som ett teamarbete där patientens och närståendes delaktighet och medverkan är grunden för ett lyckat resultat. Foto: Johan Werner Avby

Till rehabiliteringsmedicinska kliniken kommer personer i arbetsför ålder som behöver rehabilitering/utredning av ett samordnat multiprofessionellt team.

Den här kompetensen söker vi

Vi söker löpande nya medarbetare till rehabiliteringsmedicinska kliniken. Vad som är aktuellt framgår i våra lediga jobb.

Därför ska du jobba hos oss

Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete. Du arbetar personcentrerat tillsammans med kollegor i multiprofessionella team som ger möjlighet till lärande mellan professioner. Teamarbetet ger inspiration och drivkraft med möjlighet att tillvarata personens egna resurser med fokus på hens behov.

Nya medarbetare får stöd av ett omfattande introduktionsprogram och utsedd mentor.

Det här får du arbeta med

Kliniken erbjuder rehabiliteringsmedicinska insatser för personer i arbetsför ålder med förvärvade komplexa funktionsnedsättningar och aktivitetshinder, vilka medför svårigheter till delaktighet och aktivitet i det dagliga livet.

De patienter som du och teamet arbetar tillsammans med kan ha hjärnskada inklusive stroke, ryggmärgsskada, långvarig smärta, funktionella tillstånd, multiproblematik efter sjukdom eller skada, annan neurologisk sjukdom/skada, eller vara ben- eller armamputerad.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken utreder även försäkringsmedicinska frågeställningar åt försäkringskassan.

De här yrkena finns hos oss

Rehabiliteringsmedicinska kliniken har omkring 90 medarbetare med yrken som

 • aktivitetssamordnare
 • arbetsterapeut
 • assistent
 • kurator
 • logoped
 • läkare
 • psykolog
 • rehabinstruktör
 • sjukgymnast/fysioterapeut
 • sjuksköterska
 • undersköterska
 • vårdadministratör

Yrken i regionen

Det här värderar vi högt

Vi värdesätter att du har ett personcentrerat arbetssätt, drivkraft att utveckla verksamheten samt att vi tillsammans skapar en god arbetsmiljö.

Klinikens signum är teamarbete där det är viktigt att du som medarbetare har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Kliniken har sedan 2006 ackrediterats utifrån den amerikanska organisationen CARF, vilket innebär att kliniken kontinuerligt kvalitetsgranskas. Kliniken strävar hela tiden efter att ligga i framkant, hålla en hög kvalitet och aktivt förbättra verksamheten. Utveckling sker tvärprofessionellt och i samverkan med andra såsom primärvård, kommun, patienter, närstående och patientföreningar.

Här finns vi

Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en regionövergripande verksamhet. I Jönköping bedrivs rehabilitering för både patienter som är inlagda för dygnet runt-vård och för patienter som kommer under dagtid. I Nässjö finns dagrehabilitering samt försäkringsmedicinsk verksamhet. Under hösten 2016 har kliniken startat dagrehabilitering i Värnamo. Organisatoriskt tillhör rehabiliteringsmedicinska kliniken verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län.