Arbetsplatser

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Fem personer sitter och pratar runt ett bord. En person sitter i rullstol. De andra är klädda i vårdkläder.
Kliniken ser rehabilitering som ett teamarbete där patientens och närståendes delaktighet och medverkan är grunden för ett lyckat resultat. Foto: Johan Werner Avby

Till rehabiliteringsmedicinska kliniken kommer personer i arbetsför ålder som behöver rehabilitering/utredning av ett samordnat multiprofessionellt team. Kliniken tillhör verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik och finns på tre orter i regionen. I Jönköping bedrivs rehabilitering för patienter som är i behov av heldygnsrehabilitering alternativt dagrehabilitering. I Värnamo och Nässjö finns dagrehabilitering, och i Nässjö dessutom försäkringsmedicinsk verksamhet.

Yrken hos oss

Rehabiliteringsmedicinska kliniken har omkring 100 medarbetare med yrken som:

 • aktivitetssamordnare
 • arbetsterapeut
 • assistent
 • fysioterapeut/sjukgymnast
 • kurator
 • logoped
 • läkare
 • psykolog
 • rehabinstruktör
 • sjuksköterska
 • undersköterska
 • vårdadministratör 

Det här får du arbeta med

Kliniken erbjuder rehabiliteringsmedicinska insatser för personer i arbetsför ålder med förvärvade komplexa funktionsnedsättningar och aktivitetshinder, vilka medför svårigheter till delaktighet och aktivitet i det dagliga livet.

De patienter som du och teamet arbetar tillsammans med kan ha hjärnskada inklusive stroke, ryggmärgsskada, långvarig smärta, funktionella tillstånd, multiproblematik efter sjukdom eller skada, annan neurologisk sjukdom/skada, eller vara ben- eller armamputerad.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken genomför även försäkringsmedicinska utredningar åt försäkringskassan.

Därför ska du arbeta hos oss

Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete. Du arbetar personcentrerat tillsammans med kollegor i multiprofessionella team som ger möjlighet till lärande mellan professioner. Teamarbetet ger inspiration och drivkraft med möjlighet att tillvarata personens egna resurser med fokus på hens behov.

Nya medarbetare får stöd av ett omfattande introduktionsprogram och utsedd mentor.

Utveckling av verksamheten

Kliniken har sedan 2006 ackrediterats utifrån den amerikanska organisationen CARF, vilket innebär att kliniken kontinuerligt kvalitetsgranskas. Kliniken strävar hela tiden efter att ligga i framkant, hålla en hög kvalitet och aktivt förbättra verksamheten. Utveckling sker tvärprofessionellt och i samverkan med andra såsom primärvård, kommun, patienter, närstående och patientföreningar.

Här finns vi

Vi finns i T-husen på Ryhov, hus 05 på Nässjö vårdcentrum och hus 18 på Värnamo sjukhus.