Energikontor Norra Småland

Energikontorets logga på en skärm med en person som står framför och presenterar.

Energikontor Norra Småland - samlad kraft för ett hållbart Jönköpings län

Vi är en del av Region Jönköpings län. Vi är en regional motor och en pådrivande kraft för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar. Vår uppgift är att länet som helhet ska nå sina energi- och klimatmål. Framförallt stöttar vi Region Jönköpings län, kommunerna och företagen i vår del av Sverige att ställa om till en hållbar verksamhet och klimatsmart vardag.

Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Snabbare omställning till fossilfria transporter

Transporter är den största utsläppskällan av växthusgaser i Jönköpings län. För några år sedan var de förnybara alternativen i transportsektorn inte tillräckligt starka och självklara för att länet ska nå ambitionen om att vara ett klimatsmart plusenergilän 2045. Nu ser förutsättningarna annorlunda ut.

CONSTR:ACT

CONSTR:ACT – ett projekt för en klimatneutral bygg- och fastighetssektor i Jönköpings län.

EFFEKT

EFFEKT - ett projekt för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet. 

Penna och en kalender

Aktiviteter

Läs mer om de aktviteter som är planerade inom ramen för våra projekt och satsningar. Det är alltid kostnadsfritt att delta.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar om arbetet för ett klimatsmart och hållbart län.