Energikontor Norra Småland

Symbol för kampanjen Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län.

Hjälp och stöd i energikrisen

Vad gör vi på Energikontor Norra Småland i energikrisen?

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd till små- och medelstora företag i länet. Till exempel kan ditt företag få hjälp med att identifiera enkla åtgärder för energieffektivisering genom webbinarier eller genom personlig rådgivning.

Tillsammans med ett flertal aktörer i Jönköpings län sprider vi Energimyndighetens budskap #varjekWhräknas lokalt för att göra krisens påverkan på länets företag och hushåll så liten som möjligt. Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län.

Möte med Energikontoret

Om oss

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län. Vi är en regional motor och en pådrivande kraft för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Vår uppgift är att länet som helhet ska nå sina klimatmål. Framförallt stöttar vi Region Jönköpings län, kommunerna och företagen i vår del av Sverige att ställa om till en hållbar verksamhet och klimatsmart vardag. Det gör vi på flera sätt, brett och smalt, i olika typer av samverkans- och utvecklingssatsningar. Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Två yngre kvinnor kliver ur en bil utanför en lagerbyggnad.

ATTRACT

ATTRACT – ett projekt för innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län.

Illustration med bil, buss, tåg och lastbilar i ett landskap med vägar, sjö, berg och byggnader.

FASTR

FASTR – ett projekt för snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

Grön elsladd formad som en spargris.

RE:AGERA

RE:AGERA – ett projekt för grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län.

Sex vindkraftverk på en åker med blå himmel bakom.

Kraftsamling Vindkraft

Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län – ett projekt som ska främja en hållbar utbyggnad av vindkraft i länet.