Energikontor Norra Småland

Välkommen på workshop om Grön profilering!

Har ni energieffektiviserat verksamheten, blivit mer cirkulära eller bytt till miljövänligare material? Om ja, vet era kunder om det?

Genom att kommunicera och vara mer hållbara kan ni vinna konkurrensfördelar, få stoltare anställda och minska ert klimatavtryck. Vill du veta hur ni på ett trovärdigt sätt och utan risk för greenwashing kan kommunicera ert miljöarbete? Då ska du anmäla dig till vår workshop om Grön profilering!

Energikontorets logga på en tygpåse och i bakgrunden tre personer som pratar. personer

Energikontor Norra Småland - samlad kraft för ett hållbart Jönköpings län

Vi är en del av Region Jönköpings län. Vi är en regional motor och en pådrivande kraft för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar. Vår uppgift är att länet som helhet ska nå sina energi- och klimatmål. Framförallt stöttar vi Region Jönköpings län, kommunerna och företagen i vår del av Sverige att ställa om till en hållbar verksamhet och klimatsmart vardag.

Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

CONSTR:ACT

CONSTR:ACT – ett projekt för en klimatneutral bygg- och fastighetssektor i Jönköpings län.

EFFEKT

EFFEKT - ett projekt för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet. 

Illustration med bil, buss, tåg och lastbilar i ett landskap med vägar, sjö, berg och byggnader.

FASTR

FASTR – ett projekt för snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

Grön elsladd formad som en spargris.

RE:AGERA

RE:AGERA – ett projekt för grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län.