Energikontor Norra Småland

Möte med Energikontoret

Om oss

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län. Vi är en regional motor och en pådrivande kraft för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Vår uppgift är att länet som helhet ska nå sina klimatmål. Framförallt stöttar vi Region Jönköpings län, kommunerna och företagen i vår del av Sverige att ställa om till en hållbar verksamhet och klimatsmart vardag. Det gör vi på flera sätt, brett och smalt, i olika typer av samverkans- och utvecklingssatsningar. Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Plusenergiforum - vår konferens

Plusenergiforum - vår konferens

Plusenergiforum är vår regionala konferens om förnybar energi och energieffektivisering. Med föredrag, information, diskussioner och samtal inom våra profilområden är denna arena en del av hållbarhetsarbetet och att göra Jönköpings län till ett plusenergilän.

Det senaste Plusenergiforum genomfördes den 16 september 2020, då för första gången i digitalt format. Konferensen inledde Klimatveckan 2020 och temat var "Framtidens hållbara transporter och resande". Du kan titta på konferensen i efterhand.

Plusenergiforum 2020

Två yngre kvinnor kliver ur en bil utanför en lagerbyggnad.

ATTRACT

ATTRACT – ett projekt för innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län.

Illustration med bil, buss, tåg och lastbilar i ett landskap med vägar, sjö, berg och byggnader.

FASTR

FASTR – ett projekt för snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

Sex vindkraftverk på en åker med blå himmel bakom.

Kraftsamling Vindkraft

Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län – ett projekt som ska främja en hållbar utbyggnad av vindkraft i länet.

Grön elsladd formad som en spargris.

RE:AGERA

RE:AGERA – ett projekt för grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län.