Så stor är potentialen för solenergi i länet

Så stor är potentialen för solenergi i länet

Foto: Pixabay

För att nå visionen om att bli ett plusenergi län behövs mer energiproduktion. I vår analys kan du läsa om hur solceller kan bidra och hur stor potentialen faktiskt är för denna förnybara energi.

Solenergi har blivit en viktig del av den globala övergången till förnybara energikällor, och Sverige har inte varit ett undantag. Genom att investera i solcellsteknologi kan vi minska vår klimatpåverkan och främja hållbarhet och resurseffektivitet.

En slutsats från analysen är att hela 17 procent av länets totala energianvändning (2022) skulle kunna komma från takinstallerade solceller. I analysen kan du se hur potentialen skiljer sig åt mellan länets kommuner och också hur nuläget för solenergi ser ut. 

Analysen bjuder på massor med matnyttigt både för dig som tjänsteperson men även för dig som privatperson.

  • drivkrafter för mer solenergi
  • hur solceller kan användas till beredskap
  • vilka lagar och regler du behöver ha koll på
  • hur solenergi kan användas för flexibilitet 

Analys - potentialen för solceller i Jönköpings län (pdf-fil, 9924 kB)

Ha du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Den här analysen har tagits fram i vårt projekt EFFEKT som delvis finaniseras av EU-medel.

Projektet EFFEKT