Energilyftet

Händer som sågar med en metallsåg som det stänker gnistor ifrån.
Foto: Johan Werner Avby

Genom projektet Energilyftet hjälper vi länets företag att minska sin energianvändning och möta ökade lagkrav och möjligheter kopplat till den gröna omställningen.

Bakgrund till projektet

Det kommer allt fler lagkrav kopplat till energieffektivisering och förnybar energi som påverkar länets små- och medelstora företag. Allt för många företag saknar dock kunskap både om kraven och om hur de kan arbeta systematiskt med energifrågan, något som är avgörande för företagens konkurrenskraft framåt.

Budget

5 miljoner kronor

Projekttid

Juni 2024 - September 2027

Målgrupp

Små och medelstora företag i länet

Projektets mål

Medverkande företag har fått stärkta förutsättningar för att minska sin energianvändning samt anpassa sin verksamhet för en grön omställning.

På lång sikt har företags konkurrenskraft stärkts och de har minskat sin energianvändning och klimatpåverkan. 

Genomförande

I projektet genomför vi energicoachning, nätverksaktiviteter, seminarier, webbinarier och workshoppar för att öka företagens kunskap och förståelse.

Medfinansiärer

Projeket är huvudsakligen finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. Medfinansiärer är också Klimatrådet och Prysmian Group Sverige AB.