Nätverket CCC Jönköpings län

Att kroka arm och hjälpas åt när man står inför gemensamma utmaningar är smart, och det var precis det som hände när nätverket CCC Jönköpings län tog avstamp.

Nätverket samlar Jönköpings läns bygg- och fastighetssektor för att effektivare kunna jobba mot målet att vara klimatneutrala till senast år 2045. 

Nyttan för dig som medlem i nätverket är stor. Du erbjuds bland annat studiebesök, workshops och seminarier samt tillfällen för erfarenhetsutbyte. Arbetet i nätverket utgår ifrån fyra olika fokusområden: Projektering och beställarkrav, Materialval och byggproduktion, Förvaltning, drift och underhåll och Demontering och Återbruk.

Medlemsavgiften baseras på antalet anställda i Jönköpings län och gäller per år – avgifter som kommer in hösten 2022 gäller hela året 2023.

1-2 personer 500 kr/år
3-9 personer 2000 kr/år
10-24 personer 5000 kr/år
25-49 personer 7000 kr/år
50-99 personer 10 000 kr/år
>100 personer 15 000 kr/år