Så gör vi skillnad

Läs mer om hur vi på Energikontor Norra Småland jobbar för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar, och vilken skillnad våra projekt och satsningar gör.

Majoriteten arbetspendlar nu hållbart

Med enkla prova-på-aktiviteter fick vi fler att pendla hållbart genom vårt  projekt ATTRACT. Varannan medarbetare går, cyklar eller åker idag buss till jobbet. Innan projektet arbetspendlade 61 procent ensamma i bil.

Så fick vi fler att pendla hållbart

Kvinna som cyklar

Ökad produktion och användning av biogas

Den regionala överenskommelsen för biogas har lett till stora framsteg för biogasanvändningen i länet. 

Så fick biogasen en viktig roll i länet

Bättre förutsättningar för fossilfria transporter

Transporter är den största utsläppskällan av växthusgaser i Jönköpings län. Vi har genomfört en mängd insatser för att snabba på omställningen till fossilfria transporter och det har gett resultat. 

Arbetet för fossilfria transporter

Lastbil på landsväg genom en skog

Vad tycker företagen?

Vi stöttar företag i allt från resurs- och energieffektivisering, cirkulär ekonomi samt övergång till förnybart och elektrifiering.

”En sak som har slagit mig är vilken otroligt hög kunskapsnivå de har där. De är extremt duktiga på det de jobbar med. Jag visste inte ens att Energikontoret fanns. Jag visst inte vad de gjorde. Och nu så har jag lärt känna dem och har lärt mig otroligt mycket.”
- deltagande företag