Kommunal energiplanering

Vi stöttar och hjälper i kommunens process att ta fram en aktuell energiplan. Vi erbjuder processledning och kunskapshöjande aktiviteter för smartare energiplanering.

Aktiviteter

Webbinar, Vad är V2X?

Torsdag 11 april kl. 8:00-9:00
Plats: Zoom
Tema: mer information kommer

Webbinar Energigemenskaper

Onsdag 24 april kl. 8:30-9:30
Plats: Zoom
Läs mer och anmäl dig här

Nätverksträff Energiberedskap

Fredag 31 maj kl. 9:00-13:00 (ink. lunch)
Plats: mer information kommer
Tema: mer information kommer

Läs mer

Projektbeskrivning Effekt