Kommunal energiplanering

Vi stöttar och hjälper i kommunens process att ta fram en aktuell energiplan. Vi erbjuder processledning och kunskapshöjande aktiviteter för smartare energiplanering.

Aktiviteter

Nätverksträff Energiberedskap

Fredag 31 maj kl. 9:00-13:00 (ink. lunch)
Plats: Stora Hotellet i Jönköping
Tema: På nätverksträffen kommer vi bland annat att prata om varför vi behöver tänka på energiberedskap och hur det perspektivet kan byggas in i det kommunala energiplaneringsarbetet.

Nätverksträff energiberedskap

Läs mer

Projektbeskrivning Effekt