FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter

Transporter är den största utsläppskällan av växthusgaser i Jönköpings län. När projektet FASTR startade 2019 var de förnybara alternativen i transportsektorn inte tillräckligt starka och självklara för att länet ska nå ambitionen om att vara ett klimatsmart plusenergilän 2045. Vid projektets slut, hösten 2023, ser förutsättningarna annorlunda ut.

Under projekttiden har vi genomfört en mängd insatser för att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Här kan ni ta del av exempel på vad de aktiviteterna har lett till.

Först ut med plan för laddinfrastruktur
Anna lööv

Allt fler kommuner i Sverige har eller håller på att arbeta fram planer för laddinfrastruktur, men fram tills nu har ingen av kommunerna i Jönköpings län haft någon. Genom vårt projekt FASTR fick tre av länets kommuner stöd i att ta fram laddplaner och den första är nu antagen.

Läs mer om Habos arbete

Från provkörning till investering i ellastbil

Chaufför Ahmad Helal framför ellastbilen han kör.

Över tjugo åkerier och företag deltog i Femdagarstestet - fem dagars kostnadsfri provkörning av el- och biogasfordon. Flera valde efteråt att investera i fossilfria fordon, däribland Västbo transport.

Läs mer om vad provkörning gör för viljan att köra fossilfritt 

Så fick biogasen en viktig roll i länet

Logotyp för biogas

Den regionala överenskommelsen för biogas har lett till stora framsteg för biogasanvändningen i länet.

Läs mer om hur det gick till

Så etablerades snabbladdare för lastbilar rekordsnabbt

På Gamlarps industriområde har Nässjö kommun invigt tre snabbladdare för yrkesfordon och privata fordon. Många tittar nu på Nässjö, hur lyckades de?

Läs mer om Nässjös arbete

Stöd i omställningen till fossilfria transporter

Ta fram en laddplan - guide (Extern länk)

Klimatklivet - så ansöker du (Extern länk)

Elektrifieringspilot - så ansöker du

Kommunikation som verktyg för omställning

Här kan du ladda och tanka fossilfritt (Extern länk)

Platser som saknar möjlighet att ladda och tanka fossilfritt (Extern länk)

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling (Extern länk)

Kontakt

Oskar Sundholm, projektledare
072-242 44 79
oskar.sundholm@rjl.se