Grön profilering

Illustration: ett pussel med 4 pusselbitar

Ni får en kartläggning av vad ni gör idag som stödjer hållbarhet. Vi hjälper också till med att analysera er målgrupp, hur ni ska kommunicera med dem, får förutsättningar för att bygga ett hållbart varumärke och kommunicera hållbarhet.

Hur kan ni använda det?

  • Genom att synliggöra det hållbarhetsarbete ni redan har igång kan ni påverka era affärsmöjligheter och ert varumärke.

Så skapar det värde för er!

  • Ni stärker ert varumärke och genom det er attraktionskraft hos nya kunder och medarbetare,
  • Ni synliggör ert hållbarhetsarbete och drar nytta av det i marknadsföringen,
  • Ni ökar stoltheten för ert företag hos era medarbetare.